o firmie

firma DONA 

Donatella Latałło

NIP 525-143-98-71

Regon 140543580

ul. Wiśniowa 8

05-120 Legionowo

adres korespondencyjny (w tym reklamacje i zwroty):

DONA

Olszewnica Stara

ul. Leśny Jar 17 a

05-123 Chotomów